This is an example of a HTML caption with a link.

Thi công cọc XMĐ D800 tại Đường Liên Cảng Cái Mép - Thị Vãi (Gói 8)


Tên dự án

 Công trình đường Liên Cảng Cái Mép - Thị Vãi, Lý trình Km17+271.13 - Km17 + 690.85

 Địa chỉ:

  Huyện Tân Thành - Bà Rịa Vũng Tàu

 Đơn vị giao thầu:

  CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐÔNG NAM

 Nhà thầu thi công:

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NỀN MÓNG PHÚ SỸ

Giá trị hợp đồng

 

 Tiến độ thực hiện:

 10 tháng , bắt đầu T1/2016

 Khối lượng thực hiện:

 Thi công gia cố nền bằng trụ đất gia cố xi măng với khối lượng như sau:

- Thi công không bơm vữa xi măng: 5,000 md

- Thi công có bơm vữa xi măng hàm lượng 240 Kg/m3: 105,000 md

- Thi công có bơm vữa xi măng hàm lượng 120 Kg/m3: 12,000 md

Một số hình ảnh thi công: