Công nghệ thi công cọc xi măng đất (CDM)

Công nghệ thi công cọc xi măng đất (CDM)

Công nghệ thi công cọc xi măng đất (CDM)

Công nghệ thi công cọc vữa xi măng đất CDM

Công nghệ trộn xi măng với đất tại chỗ- dưới sâu tạo ra trụ XMĐ được gọi là công nghệ trộn sâu (Cement Deep Mixing-CDM).

  • Cọc ximăng đt là hỗn hợp giữa đất nguyên trng nơgia cố và ximăng đưc phun xuốnnền đbằng thiết bịkhoan phun.Mũi khoan đưkhoan sâu xuống làm i đt đến khi đt độ sâu lớp đất cầgia cố thì xoay ngược livà dcchuyển lên. Trong quá trình dich chuyển n, xmăng được phun vào nền đt bnthiết bị mCông nghệ của PHUSY FOUNDATION sử dụng công nghệ trộn ướt.
     
  • Nguyên lý hođộng thể hiện như ở hình dưđây:

  • Bước 1: Đt máy khoan phun tại vị trí tim cột đầu tiên để bt đầu khoan xuống
  • Bước 2: Máy khoan bắt đầu khoan xuống vị trí dự kiến ct (chưa bơm vữa)
  • Bước 3: Máy khoan đã xuống sâu hơn và bắt đầu tiến trình vừa khoan va bơm vữa
  • Bước 4: Sau khi đã khoan-bơm vữa-trộn đều đến độ sâu thiết kế, cho quay ngược chiều mũi khoan để rút lên.
  • Bước 5: Kết tc chu trình thi công mt cột ximăng đất.

               Sử dụng thiết bị điện toán để kiểm soát các thông số đảm bảo chất lượng :

               

               CÁC THÔNG SỐ CẦN KIỂM SOÁT :

               - Vận tốc mũi khoan đi xuống.

               - Vận tốc mũi khoan đi lên.

               - Chiều sâu của mũi khoan.

               - Tốc độ phun vữa và áp lực phun vữa.

                Các thông số này sẽ được đặt trên thiết bị điện tử của hệ thống và được lưu lại in ra giấy để theo dõi trong suốt quá trình thi công cọc vữa, phục vụ quá trình nghiệm thu.

                Dây chuyền đồng bộ thiết bị trạm trộn Silo xi măng, thùng trộn, máy bơm vữa, phục vụ thi công cọc vữa xi măng đất:

                       Các ứng dụng của công nghệ cọc vữa: