MỞ RỘNG ĐẦU CỌC

MỞ RỘNG ĐẦU CỌC

MỞ RỘNG ĐẦU CỌC

Mở rộng đầu cọc

CÁC GIẢI PHÁP TĂNG SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC: 

1. Tăng sức kháng bên của cọc (Qs) :

- Tăng chiều dài cọc, khoan sâu vào tầng đất tốt, phương án này thích hợp khi các lowspp đất bên dưới tương đối tốt. Tuy nhiên trong trường hợp khoan sâu vào tầng sét cứng, cuội sỏi…dẫn đến khó thi công và tăng giá thành cọc.

- Tăng lực ma sát bên của cọc bằng cách bơm phụt vữa ra mặt bên cọc, dọc theo chiều dài cọc (skin grouting), thường được áp dụng cho nền cát sâu.

2. Tăng sức kháng mũi cọc (Qf):

- Mở rộng mũi cọc: Dùng mũi khoan đặc chủng để mở rộng mũi cọc, tăng diện tích tiếp xúc của nền đất tại mũi cọc.

- Thổi rửa sạch mùn khoan tại đáy cọc, sau đó bơm phụt vữa xi măng áp lực cao tại đáy cọc làm cố kết nền đất tại mũi cọc.