Thi công khoan cọc CDM D800 dự án Đường sau cảng Mỹ Xuân - Thị Vải

Thi công khoan cọc CDM D800 dự án Đường sau cảng Mỹ Xuân - Thị Vải

Thi công khoan cọc CDM D800 dự án Đường sau cảng Mỹ Xuân - Thị Vải

Công trình: Dự án Đường sau cảng Mỹ Xuân – Thị Vải (Giai đoạn 1)

Vừa qua Liên danh Công ty Đông Nam - Phú Sỹ đã được Ban quản lý dự án giao thông khu vực Cái Mép - Thị Vải thực hiện thi công gói thầu số 25: Xây lắp đoạn từ Km1+900 đến Km2+903 thuộc dự án đường sau Cảng Mỹ Xuân - Thị Vải (giai đoạn 1). Trong đó nhà thầu Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng nền móng Phú Sỹ thực hiện công tác thi công cọc thử,cọc đại trà cọc xi măng đất với tổng khối lượng là 205.000md, đường kính cọc D800 và chiều sâu từ 22m đến 26.2m. 

Hiện nay công tác thi công cọc thử đã xong, chuẩn bị tiến hành thi công cọc đại trà. Dưới đây là một số hình ảnh tại công trường: