Dự án Cảng Sao Mai - Bến Định - TP Vũng Tàu

Dự án Cảng Sao Mai - Bến Định - TP Vũng Tàu

Dự án Cảng Sao Mai - Bến Định - TP Vũng Tàu

Dự án Cảng Sao Mai - Bến Định - TP Vũng Tàu

Tên dự án

Dự án Cảng Sao Mai - Bến Định - TP Vũng Tàu

 

 

Địa chỉ

Bến Định - TP Vũng Tàu

Chủ đầu tư

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VỆT NAM

Nhà thầu thi công phần móng

 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG NỀN MÓNG PHÚ SỸ

Tiến độ thực hiện

 70 ngày – Năm 2011

Khối lượng thực hiện

 Công nghệ Cọc Xi Măng Đất  CDM - Nhật Bản - Cọc D1000; L=11.5m

 Số lượng: 5000 cọc

Hình ảnh

thi công tại dự án