Dự án trạm nghiền xi măng Thăng Long - Hiệp Phước - Nhà Bè

Dự án trạm nghiền xi măng Thăng Long - Hiệp Phước - Nhà Bè

Dự án trạm nghiền xi măng Thăng Long - Hiệp Phước - Nhà Bè

Dự án trạm nghiền xi măng Thăng Long - Hiệp Phước - Nhà Bè

Tên dự án

TRẠM NGHIỀN XI MĂNG THĂNG LONG - HIỆP PHƯỚC - NHÀ BÈ

 

Địa chỉ

 Khu công nghiệp Hiệp Phước - Phước kiểng - Nhà bè - TPHCM

Chủ đầu tư

  CÔNG TY CP XI MĂNG THĂNG LONG

Qui mô

 Công suất 3000 tấn/ngày

Nhà thầu thiết kế móng

 Viện KHCN Bộ xây dựng (IBST)

Nhà thầu thi công phần móng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG NỀN MÓNG PHÚ SỸ

Tiến độ thực hiện

 5 tháng, hoàn thành tháng 4/2010

Khối lượng thực hiện

 Công nghệ NAKABORY - Nhật Bản. Cọc D500 - D700, L=39m, 300 cọc

 

 

Hình ảnh thi công tại dự án