Gói thầu: Bờ kè tổng kho xăng dầu Chánh Mỹ - TX.TDM – Bình Dương

Gói thầu: Bờ kè tổng kho xăng dầu Chánh Mỹ - TX.TDM – Bình Dương

Gói thầu: Bờ kè tổng kho xăng dầu Chánh Mỹ - TX.TDM – Bình Dương

Gói thầu: Bờ kè tổng kho xăng dầu Chánh Mỹ - TX.TDM – Bình Dương

 

Tên dự án

Bờ kè tổng kho xăng dầu Chánh Mỹ - TX.TDM – Bình Dương

Địa chỉ

 Thị xã Thủ Dầu Một – Bình Dương

Chủ đầu tư

 CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU PHÚ CƯỜNG

Nhà thầu thi công

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG NỀN MÓNG PHÚ SỸ

Thời gian thực hiện

Năm 2010 - 2011

Khối lượng thực hiện

 Đóng cọc cừ ván BTCT DUWL SW4 dài 17m, hoàn thiện tuyến kè L=518md

 

Hình ảnh thi công