Gói thầu Kè dọc đường A - Dự án Khu Thương mại Bình Điền - Giai đoạn 2

Gói thầu Kè dọc đường A - Dự án Khu Thương mại Bình Điền - Giai đoạn 2

Gói thầu Kè dọc đường A - Dự án Khu Thương mại Bình Điền - Giai đoạn 2

Gói thầu Kè dọc đường A - Dự án Khu Thương mại Bình Điền - Giai đoạn 2

Tên gói thầu

 KÈ DỌC ĐƯỜNG A - KHU THƯƠNG MẠI BÌNH ĐIỀN

Địa chỉ

 Khu Thương mại Bình Điền - giai đoạn 2

Chủ đầu tư

Tổng công ty thương mại sài Gòn - SATRA

Qui mô

Hình dạng kiểu tường kè cọc BTCT DUWL SW350A dài 13m - Chiều dài kè 367md

Đặc điểm khác

 Giá trị gói thầu : 12.762.481.00012.762.481.000 đồng

Đơn vị thiết kế

 Công ty CPTVXD Tổng Hợp

Đơn vị thi công

 Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây Dựng nền móng PHÚ SỸ 

Tiến độ thực hiện

110 ngày, bắt đầu tháng 9/2012

Khối lượng thực hiện

 Tường kè cọc BTCT DUWL SW350A dài L=13m, gồm 360 cọc

Mặt bằng và Cắt ngang tuyến Kè