Gói thầu số 3-Dự án thành phần số 01: Phần Tuyến-Đường Liên Cảng Cái mép – Thị vải

Gói thầu số 3-Dự án thành phần số 01: Phần Tuyến-Đường Liên Cảng Cái mép – Thị vải

Gói thầu số 3-Dự án thành phần số 01: Phần Tuyến-Đường Liên Cảng Cái mép – Thị vải

Gói thầu số 3-Dự án thành phần số 01: Phần Tuyến-Đường Liên Cảng Cái mép – Thị vải

Tên dự án

 GÓI THẦU SỐ 3-DỰ ÁN THÀNH PHẦN SỐ 01: PHẦN TUYẾN-ĐƯỜNG LIÊN CẢNG CÁI MÉP – THỊ VẢI

 

 Địa chỉ

 Huyện Tân Thành – Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

 Chủ đầu tư 

BAN QLDA ĐƯỜNG LIÊN CẢNG CÁI MÉP-THỊ VẢI; SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

 Đơn vị thi công

LIÊN DANH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐÔNG NAM – CÔNG TY TNHH MTV CTGT CÔNG CHÁNH

Đơn vị thầu phụ

 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NỀN MÓNG PHÚ SỸ

Giá trị hợp đồng

 

 Tiến độ thực hiện

 210 ngày , bắt đầu T12/2012

 Khối lượng thực hiện

Khoan cọc xi măng D800 trong đất có bơm vữa xi măng (hàm lượng xi măng 240kg/m3), khối lượng: 108.740 m.

Khoan cọc xi măng D800 trong cát có bơm vữa xi măng (hàm lượng xi măng dự kiến 100kg/m3), khối lượng: 7.905 m

 Hình ảnh thi công tại dự án