Thi công cọc xi măng đất xử lý nền đất yếu tại dự án Cảng Cá Thuận An Kết hợp khu neo đậu tránh trú

Thi công cọc xi măng đất xử lý nền đất yếu tại dự án Cảng Cá Thuận An Kết hợp khu neo đậu tránh trú

Thi công cọc xi măng đất xử lý nền đất yếu tại dự án Cảng Cá Thuận An Kết hợp khu neo đậu tránh trú

Thi công cọc xi măng đất xử lý nền đất yếu tại dự án Cảng Cá Thuận An Kết hợp khu neo đậu tránh trú

Vừa qua Liên danh Thuận An đã trúng thầu gói thầu số 10: Toàn bộ phần xây lắp thuôc Công trình :Cảng cá Thuân An kết hợp khu neo đậu tránh trú bão tại:Huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong đó đơn vị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng nền móng Phú Sỹ chịu trách nhiệm thi công công việc xử lý nền đất yếu thuộc hạng mục đường giao thông. Với tổng khối lượng là 33.000md, sử dụng cọc D800. 

Dưới đây là một số hình ảnh đang thi công tại công trường: