Thi công xử lý nền đường D800.Đường Liên Cảng Cái Mép – Thị Vãi. Dự án thành phấn số 07.

Thi công xử lý nền đường D800.Đường Liên Cảng Cái Mép – Thị Vãi. Dự án thành phấn số 07.

Thi công xử lý nền đường D800.Đường Liên Cảng Cái Mép – Thị Vãi. Dự án thành phấn số 07.

Thi công xử lý nền đường D800.Đường Liên Cảng Cái Mép – Thị Vãi. Dự án thành phấn số 07.

Tên dự án

 ĐƯỜNG LIÊN CẢNG CÁI MÉP – THỊ VÃI. DỰ ÁN THÀNH PHẤN SỐ 07.

 Địa chỉ

 Xã Mỹ Xuân – Huyện Tân Thành – Bà Rịa Vũng Tàu

 Nhà thầu chính 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CHIẾN THẮNG

 Nhà thầu phụ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NỀN MÓNG PHÚ SỸ

Giá trị hợp đồng

 20 tỷ đồng.

 Tiến độ thực hiện

 150 ngày , bắt đầu T4/2015

 Khối lượng thực hiện

Khoan cọc XMĐ D800 hàm lượng 220 kg/m3. Chiều dài cọc 9.2m. Khối lượng 40.000md

Hình ảnh thi công tại dự án

Mặt bằng thi công

Thi công cọc D800, Cần khoan đôi.