TẦM NHÌN - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi

TẦM NHÌN

Công ty cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Nền Móng Phú Sỹ trở thành nhà thầu chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam về cung cấp giải pháp toàn diện cho nền móng công trình xây dựng.

SỨ MỆNH

Sứ mệnh của Công ty Phú Sỹ là phát triển các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong kỹ thuật xây dựng nền móng và công trình ngầm, nhằm mang lại giải pháp tối ưu cả về kỹ thuật và kinh tế cho các công trình xây dựng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Các giá trị cốt lõi mà công ty nắm giữ định rõ chúng tôi là ai, cách chúng tôi cư xử với nhau và hướng dẫn chúng tôi có những hành vi đúng đắn bên trong công ty và ngoài xã hội. Những giá trị đó là nền tảng cơ bản để chúng tôi thực hiện công việc hàng ngày và tất cả các nhiệm vụ của mình. Các giá trị cốt lõi đó là: 

Con người - Chúng tôi hiểu rằng con người là nguồn lực quan trọng nhất của công ty . Do đó, ý kiến của tất cả cá nhân ở tất cả các mức độ đều được tôn trọng. Chúng tôi cảm kích sự giúp đỡ và chia sẽ kiến thức, kỹ năng, tầm nhìn và mục tiêu một cách trung thực giữa tất cả cá nhân, không phân biệt cấp bậc trong công ty.

Tôn Trọng - Chúng tôi mong chờ sự tôn trọng của đồng nghiệp, khách hàng, đối tác và nhà cung ứng giống như sự tôn trọng chúng tôi dành cho họ. 

Hợp tác - Chúng tôi luôn giữ tin thần làm việc hợp tác với các nhân viên trong công ty, với các khách hàng, đối tác cũng như các nhà cung ứng. Cùng nhau chúng tôi sẽ đạt được mục đích và thành công. 

Đổi mới - Hiểu rõ sự thay đổi liên tục của thế giới, chúng tôi luôn đón nhận sự thay đổi, linh hoạt và không ngừng nghiên cứu cải tiến, áp dung các công nghệ, giải pháp tiên tiến nhất, hiệu quả nhất cho các dự án của đối tác  cũng như sự đổi mới tốt hơn trong môi trường làm việc.

Sự hài lòng - Sự hài lòng của khách hàng và hiệu quả kinh tế của các bên là mục tiêu hàng đầu của Công ty.

Tin liên quan