TƯ VẤN

TƯ VẤN

TƯ VẤN

Tư vấn

HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN BAO GỒM CÁC LĨNH VỰC:

 

- Kiểm định chất lượng công trình

- Quản lý dự án đầu tư xây dựng

- Tư ván đấu thầu, thẩm định giá dự án đầu tư xây dựng.

- Tư vấn chuyển giao công nghệ xây dựng.

- Đặc biệt cung cấp giải pháp tư vấn tổng thể về kết cấu nền móng các công trình xây dựng, đảm bảo hiệu quả kinh tế nhất cho các chủ đầu tư.

 

Tin liên quan