CỌC XI MĂNG ĐẤT (CDM) - PHU SY FOUNDATION

CỌC XI MĂNG ĐẤT (CDM) - PHU SY FOUNDATION

CỌC XI MĂNG ĐẤT (CDM) - PHU SY FOUNDATION

TCXDVN 385 : 2006 Phương pháp gia cố nền đất bằng trụ đất xi măng

TCXDVN 385 : 2006 "Gia cố nền đất yếu bằng trụ đất xi măng" do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ Xây dựng đề nghị , Bộ Xây dựng ban hành theo quyết định số 38/2006/QĐ-BXD ngày 27      tháng  12  năm   2006

 

 

DownloadTCXDVN 385 : 2006 "Gia cố nền đất yếu bằng trụ đất xi măng"