CÔNG TY PHÚ SỸ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH DIAMOND RIVERSIDE

CÔNG TY PHÚ SỸ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH DIAMOND RIVERSIDE

CÔNG TY PHÚ SỸ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH DIAMOND RIVERSIDE

CÔNG TY PHÚ SỸ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH DIAMOND RIVERSIDE

Tháng 9/2018, sau khi hoàn thành xong hạng mục gia cố nền đất yếu cho chung cư Diamond Riverside do Công ty Cổ phần Năm Bảy Bảy Nhà Thầu làm chủ đầu tư, Công ty Phú Sỹ đã tiến hành hoàn trả, bàn giao lại mặt bằng cho chủ đầu tư 577 để tiếp tục hợp tác với đơn vị làm móng, phần ngầm một cách tốt đẹp.

Nhà thầu Phú Sỹ hoàn thành xuất sắc và kịp tiến độ bàn giao cho chủ đầu tư 577.

Một số hình ảnh công trường sau khi hoàn thành hạng mục xử lý bằng cọc xi măng đất