Công ty Phú Sỹ tham gia gói thầu XL7-TP4 và XL8-TP4 dự án kênh Tân Hóa - Lò Gốm

Công ty Phú Sỹ tham gia gói thầu XL7-TP4 và XL8-TP4 dự án kênh Tân Hóa - Lò Gốm

Công ty Phú Sỹ tham gia gói thầu XL7-TP4 và XL8-TP4 dự án kênh Tân Hóa - Lò Gốm

Công ty Phú Sỹ tham gia gói thầu XL7-TP4 và XL8-TP4 dự án kênh Tân Hóa - Lò Gốm

1. Phạm vi dự án.

Các công trình của Dự án sẽ mở rộng lòng kênh, nắn dòng chảy của kênh, lắp đặt cống hộp kín và làm đường dọc hai bên bờ kênh có tổng chiều dài 11,8km, nạo vét 400.000mbùn, xây 10 cầu bắc qua kênh, xây dựng bốn khu cảnh quan dọc kênh, hệ thống cống bao, cống nhánh thu gom nước thải có tổng chiều dài 8km, một trạm bơm nâng áp và một trạm bơm chuyển tiếp. Tổng vốn đầu tư dự án là 146 triệu USD và dự kiến công trình hoàn thành cuối năm 2014.

2.  Thông tin các gói thầu :

2.1 Gói thầu XL8.TP4 - Nhà thầu chính Công Ty Tuấn Lộc

Tên hợp đồng:

Số: 02/HĐ-NCĐT
Gói thầu XL8.TP4: Xây dựng bờ kè, đường dọc kênh, cầu bắc qua kênh, giếng tách dòng, cống bao (lý trình từ KM 1+401,45 đến KM 1+842,73)

Ngày ký hợp đồng: 06/04/2012
Ngày khởi công: 27/04/2012
Thời gian hoàn thành: 30 tháng lịch (bao gồm 26 tháng hoàn thành công tác thi công hiện trường và 4 tháng để hoàn thành công tác hồ sơ hoàn công, nghiệm thu, bàn giao.)
Giá hợp đồng:                  tỷ
Tên dự án: Dự án Nâng cấp đô thị Việt Nam

Tiểu Dự án Nâng cấp đô thị Thành phố HCM

Dự án thành phần số 4: Cải tạo kênh và đường ven kênh Tân Hóa – Lò Gốm

Tên chủ đầu tư:

Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đô thị Thành phố (HUUI-IMU)

 

5 Phùng Khắc Khoan, Phường Đakao, Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên và địa chỉ của Tư vấn: Tư vấn Camp Dresser and Mckee (CDM) International Inc.
25 Mai Thị Lựu, Quận 1, Tp.Hô Chí Minh 
Tên Ngân hàng: Ngân hàng thế giới (WB)

 

Công ty PHÚ SỸ đảm nhận thi công hạng mục cọc vữa xi măng đất D1000.

Giá trị hợp đồng 6,071 tỷ đồng.

Thời gian thi công là 300 ngày

2.2. Gói thầu XL7.TP4 - Nhà thầu chính Công ty TNHH xây dựng số 9

Tên hợp đồng:

Gói thầu XL7.TP4: Xây dựng bờ kè, đường dọc kênh, cầu bắc qua kênh, giếng tách dòng, cống bao 

 

Ngày ký hợp đồng:

 

Ngày khởi công:

 

Thời gian hoàn thành:

30 tháng lịch (bao gồm 26 tháng hoàn thành công tác thi công hiện trường và 4 tháng để hoàn thành công tác hồ sơ hoàn công, nghiệm thu, bàn giao.)

Giá hợp đồng:

         tỷ

Tên dự án:

Dự án Nâng cấp đô thị Việt Nam

Tiểu Dự án Nâng cấp đô thị Thành phố HCM

Dự án thành phần số 4: Cải tạo kênh và đường ven kênh Tân Hóa – Lò Gốm

Tên Chủ đầu tư:

Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đô thị Thành phố (HUUI-IMU)

5 Phùng Khắc Khoan, Phường Đakao, Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên và địa chỉ của tư vấn:

 Tư vấn Camp Dresser and Mckee (CDM) International Inc.

25 Mai Thị Lựu, Quận 1, Tp.Hô Chí Minh 

Công ty PHÚ SỸ đảm nhận thi công hạng mục cọc vữa xi măng đất D600.

Giá trị hợp đồng 12,236 tỷ đồng.

Thời gian thi công 360 ngày

Hiện nay các gói thầu trên đã triển khai thi công với tiến độ rất khẩn trương.