Cuối 2013, hoàn thành đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải

Cuối 2013, hoàn thành đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải

Cuối 2013, hoàn thành đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải

Cuối 2013, hoàn thành đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải cân đối, bố trí đủ vốn trái phiếu Chính phủ để thực hiện dự án tuyến đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải, đảm bảo hoàn thành tuyến đường vào cuối năm 2013.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các Bộ, ngành khác có liên quan đẩy nhành tiến độ vận động nguồn vốn ODA để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An.

Đồng thời, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phải đôn đốc tiến độ thực hiện Dự án đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải; phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng của các dự án có liên quan để đảm bảo tiến độ chung của Dự án cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án: Dự án ODA cảng Cái Mép - Thị Vải, Dự án mở rộng Quốc lộ 51 và Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; lựa chọn nhà quản lý, khai thác cảng Cái Mép - Thị Vải theo quy định của pháp luật và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 46/TTg-KTN ngày 11/1/2012 và sớm trình Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, khai thác cảng biển theo mô hình chính quyền cảng.

Được biết, tuyến đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải nối liền hệ thống cảng và các khu công nghiệp chạy dọc sông Cái Mép – Thị Vải (huyện Tân Thành) dài khoảng 21,3km, trong đó đoạn qua tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gần 20km.

Điểm đầu tuyến bắt đầu từ cảng tổng hợp container Cái Mép hạ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và điểm cuối tuyến là cảng Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.