HỘI THẢO KHOA HỌC: "CÔNG NGHỆ MỚI TRONG XÂY DỰNG MÓNG CỌC

HỘI THẢO KHOA HỌC: "CÔNG NGHỆ MỚI TRONG XÂY DỰNG MÓNG CỌC

HỘI THẢO KHOA HỌC: "CÔNG NGHỆ MỚI TRONG XÂY DỰNG MÓNG CỌC

Hội thảo khoa học: CÔNG NGHỆ MỚI TRONG XÂY DỰNG MÓNG CỌC

Sáng 19/3/2011, Khoa XD Cầu đường Trường ĐHBK Đà Nẵng phối hợp với Công ty CP đầu tư xây dựng nền móng Phú sỹ, Công ty TENOX KYUSYU Co, Ltd Nhật bản và Hội Địa kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo “Công nghệ mới trong xây dựng móng cọc”. 


Khách mời: 
GS.TS Bengt H Fellenius: Chuyên gia cao cấp về nền móng và địa kỹ thuật thế giới; 
TS Usui Hirofumi: Giám đốc kỹ thuật công ty Tenox Kyusyu Co.Ltd
GS.TS Nguyễn Trường Tiến: Chủ tịch Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật Việt Nam.
Các nhà khoa học, các cơ quan quản lý, các viện nghiên cứu, các Công ty tư vấn, Công ty thi công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế.

 

Trường ĐHBK:
TS Phan Cao Thọ, Trưởng khoa XD Cầu Đường
PGS.TS Võ Chí Chính, Phó Phòng KH,SĐH và HTQT cùng đông đảo cán bộ giảng dạy, sinh viên các Khoa Xây dựng Cầu đường, Xây dựng Dân dụng của trường ĐHBK – ĐH Đà Nẵng. 

 

Hội thảo đã nghe các báo cáo của chuyên gia đến từ Nhật về công nghệ trộn sâu (Deep Soil Mixing) và kinh nghiệm thực tế ở Nhật bản, các báo cáo của ThS Trần Bùi Quốc Ân từ công ty Phú sỹ về công nghệ cọc vữa xi măng đất và công nghệ khoan ép cọc; khoan thả cọc đã được áp dụng rất thành công ở điạ bàn thành phố Đà Nẵng và thành phố Huế. Đây là một công nghệ nền móng rất phù hợp cả về sức chịu tải, điều kiện thi công và tiết kiệm kinh phí xây dựng với điều kiện địa chất khu vực các tỉnh ven biển miền Trung. Đặc biệt hội thảo đã nghe và thảo luận sôi nổi báo cáo thuyết trình của GS Bengt H.Fellenius, GS Nguyễn Trường Tiến về quan niệm mới khi tính toán xác định sức chịu tải của cọc, xem xét ứng xử của cọc với môi trường đất nền xung quanh phù hợp với điều kiện địa chất của Việt Nam.
 

Hội thảo cũng là cơ hội cho các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý các đợn vị thi công và các cán bộ giảng dạy ở Việt Nam và trên thế giới trao đổi kinh nghiệm trong công tác thiết kế, thi công, kiểm soát và đánh giá chất lượng công trình xây dựng. Đồng thời cũng là dịp giới thiệu những kết quả nghiên cứu khác nhau trong lĩnh vực nền móng công trình nhằm tăng cường sự hợp tác có hiệu quả giữa nhà trường và các doanh nghiệp.
 

Hội thảo đã được sự tài trợ của các công ty:
Công ty CP đầu tư xây dựng nền móng Phú sỹ
Công ty TENOX KYUSYU Co, Ltd Nhật bản
Công ty cổ phần bê tông Dung Quốc - Công ty CP bê tông 6