Thi Công cọc xi măng đất nút giao thông Trần Thị Lý

Thi Công cọc xi măng đất nút giao thông Trần Thị Lý

Thi Công cọc xi măng đất nút giao thông Trần Thị Lý

Thi Công Cọc Xi Măng Đất Nút Giao Thông Cầu Trần Thị Lý

Dự án: Đầu tư xây dựng công trình cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý.

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao Thông TP Đà Nẵng.

Đơn vị thi công cọc xi măng đất: Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng nền móng Phú Sỹ.

Hiện nay, Công ty Phú Sỹ đã triển khai xong công tác thi công cọc thử và đang tiến hành thi công đại trà cọc xi măng đất. Thông số cọc xi măng đất như sau:

Đường kính cọc: D1000.

Hàm lượng xi măng: 280 kg/m3

Cường độ chịu nén qu:13 kg/cm2

Tỷ lệ N/XM:0.7

Chiều dài cọc 15m-25m.

Một số hình ảnh thi công tại công trường: