Thi công hạ tầng giao thông

Thi công hạ tầng giao thông

Thi công hạ tầng giao thông

THI CÔNG XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG, VỈA HÈ ĐƯỜNG ỐNG THOÁT NƯỚC MƯA, NƯỚC THẢI, NƯỚC SINH HOẠT – P

Ngay sau khi vừa ký kết hợp đồng thi công tuyến Kè Tuấn An Phú tại tỉnh Bình Dương, Công ty Phú Sỹ lại tiếp tục được Chủ đầu tư là Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Minh Thành Khang ký kết hợp đồng làm tổng thầu thi công gói thầu HT01 "Thi công xây dựng hạ tầng giao thông, vỉa hè đường ống thoát nước mưa, nước thải, nước sinh hoạt – PCCC" tại Huyện Đảo Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang.

Để đẩy nhanh tiến độ thi công, ngay sau khi ký hợp đồng nhà thầu thi công Phú Sỹ đã tiến hành huy động máy móc thiết bị, thực hiện công tác san nền. Cùng lúc triển khai công tác đúc các cấu kiện bê tông như: Gối cống, bó vỉa,...

Dưới đây là một số hình ảnh đang triển khai tại công trường:

CÔNG TÁC SAN NỀN