Thi Công cọc xi măng đất D1000mm thuộc dự án:

Thi Công cọc xi măng đất D1000mm thuộc dự án:

Thi Công cọc xi măng đất D1000mm thuộc dự án:

Thi công xử lý nền Dự án: Cảng tổng hợp container Hòa Phát.
Công ty Phú Sỹ được Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần cảng tổng hợp Hòa Phát trao hợp đồng thi công hạng mục: "Xử lý nền bằng cọc CDM D1000" thuộc dự án: "Bến cảng Container Tổng hợp Hòa Phát".
Tổng khối lượng thi Công D1000mm là: 220.000md.
Chiều sâu khoan lớn nhất 28m.
Thời gian dự kiến hoàn thành: T9/2022.
Một số hình ảnh đang thi công tại dự án.