THI CÔNG CỌC XI MĂNG ĐẤT GIA CỐ TƯỜNG VÂY CHUNG CƯ OLALANI RIVERSIDE TOWER ĐÀ NẴNG

THI CÔNG CỌC XI MĂNG ĐẤT GIA CỐ TƯỜNG VÂY CHUNG CƯ OLALANI RIVERSIDE TOWER ĐÀ NẴNG

THI CÔNG CỌC XI MĂNG ĐẤT GIA CỐ TƯỜNG VÂY CHUNG CƯ OLALANI RIVERSIDE TOWER ĐÀ NẴNG

THI CÔNG CỌC XI MĂNG ĐẤT GIA CỐ TƯỜNG VÂY CHUNG CƯ OLALANI RIVERSIDE TOWER ĐÀ NẴNG

Tên dự án                    :  CHUNG CƯ OLALANI TOWER, ĐÀ NẴNG

Chủ đầu tư                  : CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG THÁI DƯƠNG

Đơn vị thi công CDM: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NỀN MÓNG PHÚ SỸ

Khối lượng công việc : 

                               - Thi công cọc thử

                               -  Thi công cọc đại trà D600, L=4,7m. Tổng khối lượng là 13218 md.

Một số hình ảnh tại công trường: