CỌC XI MĂNG ĐẤT (CDM) - PHU SY FOUNDATION

CỌC XI MĂNG ĐẤT (CDM) - PHU SY FOUNDATION

CỌC XI MĂNG ĐẤT (CDM) - PHU SY FOUNDATION

TIN TỨC MỚI
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
Nhà thầu chuyên nghiệp trong việc áp dụng công nghệ mới trong lĩnh vực xây dựng.
Xây Lắp

Xây Lắp Xây Lắp

Thi công xây dựng nền móng các công trình dân dụng, nhà cao tầng, sử dung thiết bị khoan - ép, công nghệ của Nhật bản, dùng để hạ cọc ống ly tâm BTCT DƯL

Tư vấn

Tư vấn Tư vấn

Hoạt động tư vấn bao gồm các lĩnh vực: - Kiểm định chất lượng công trình - Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Tư ván đấu thầu, thẩm định giá dự án đầu tư xây dựng.

Đầu tư

Đầu tư Đầu tư

Đầu tư

DỰ ÁN THỰC HIỆN

Dự án Đường từ Quốc lộ 12C đi Khu liên hợp gang thép Formosa, tỉnh Hà Tĩnh

Công trình: Dự án Đường sau cảng Mỹ Xuân – Thị Vải (Giai đoạn 1)

Thi công cọc xi măng đất xử lý nền đất yếu tại dự án Cảng Cá Thuận An Kết hợp khu neo đậu tránh trú

VIDEO CLIP
Nhà thầu chuyên nghiệp trong việc áp dụng công nghệ mới trong lĩnh vực xây dựng.
Công nghệ Jetgrouting (khoan phụt vữa áp lực cao)

Công nghệ Jetgrouting (khoan phụt vữa áp lực cao)

08 tháng 05, 2024

Thi công hạ cọc ống BTCT DƯL bằng công nghệ khoan ép

Thi công hạ cọc ống BTCT DƯL bằng công nghệ khoan ép

19 tháng 09, 2018

Công nghệ thi công cọc vữa xi măng đất

Công nghệ thi công cọc vữa xi măng đất

08 tháng 05, 2024

Thi công hạ cọc bằng công nghệ khoan ép Nakabory

Thi công hạ cọc bằng công nghệ khoan ép Nakabory

08 tháng 05, 2024

Thi công cọc xi măng đất trộn ướt tại Cảng Cái Mép - Thị Vải ( Cement Deep Mixing Construction)

Thi công cọc xi măng đất trộn ướt tại Cảng Cái Mép - Thị Vải ( Cement Deep Mixing Construction)

19 tháng 09, 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NỀN MÓNG PHÚ SỸ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NỀN MÓNG PHÚ SỸ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NỀN MÓNG PHÚ SỸ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NỀN MÓNG PHÚ SỸ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NỀN MÓNG PHÚ SỸ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NỀN MÓNG PHÚ SỸ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NỀN MÓNG PHÚ SỸ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NỀN MÓNG PHÚ SỸ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NỀN MÓNG PHÚ SỸ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NỀN MÓNG PHÚ SỸ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NỀN MÓNG PHÚ SỸ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NỀN MÓNG PHÚ SỸ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NỀN MÓNG PHÚ SỸ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NỀN MÓNG PHÚ SỸ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NỀN MÓNG PHÚ SỸ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NỀN MÓNG PHÚ SỸ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NỀN MÓNG PHÚ SỸ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NỀN MÓNG PHÚ SỸ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NỀN MÓNG PHÚ SỸ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NỀN MÓNG PHÚ SỸ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NỀN MÓNG PHÚ SỸ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NỀN MÓNG PHÚ SỸ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NỀN MÓNG PHÚ SỸ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NỀN MÓNG PHÚ SỸ