THI CÔNG CỌC XI MĂNG ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP TÂN KIM, CẦN GIUỘC LONG AN

THI CÔNG CỌC XI MĂNG ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP TÂN KIM, CẦN GIUỘC LONG AN

THI CÔNG CỌC XI MĂNG ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP TÂN KIM, CẦN GIUỘC LONG AN

THI CÔNG CỌC XI MĂNG ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP TÂN KIM, CẦN GIUỘC LONG AN

Tên dự án

KHU CÔNG NGHIỆP TÂN KIM, CẦN GIUỘC, LONG AN

Địa chỉ

Khu công nghiệp Tân Kim mở rộng, Cần Giuộc, Long An

Nhà thầu chính

 CÔNG TY TNHH TOÀN THỊNH PHÁT

Nhà thầu thi công CDM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NỀN MÓNG PHÚ SY

Tiến độ thực hiện

 Đang thực hiện

Khối lượng thực hiện

Thi công cọc CDM D900.

Hình ảnh thi công móng cọc