CÔNG TY CPĐT&XD NỀN MÓNG PHÚ SỸ THI CÔNG CỌC XI MĂNG ĐẤT TẠI CÔNG TRƯỜNG NBB GARDEN III

CÔNG TY CPĐT&XD NỀN MÓNG PHÚ SỸ THI CÔNG CỌC XI MĂNG ĐẤT TẠI CÔNG TRƯỜNG NBB GARDEN III

CÔNG TY CPĐT&XD NỀN MÓNG PHÚ SỸ THI CÔNG CỌC XI MĂNG ĐẤT TẠI CÔNG TRƯỜNG NBB GARDEN III

CÔNG TY CPĐT&XD NỀN MÓNG PHÚ SỸ THI CÔNG CỌC XI MĂNG ĐẤT TẠI CÔNG TRƯỜNG NBB GARDEN III

Sau dự án Diamond Riverside, Nhà thầu Phú Sỹ tái hợp tác với chủ đầu tư 577 về hạng mục xử lý nền đất yếu bằng trụ xi măng đất.

Tên dự án

KHU DÂN CƯ NBB GARDEN III 

Địa chỉ

Khu dân cư NBB Garden III, phường 16, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

Đơn vị thi công XMĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NỀN MÓNG PHÚ SỸ

Công việc thực hiện

Thi công cọc CDM D1000, L= 18m

Một số hình ảnh thi công.