KHOAN CỌC XI MĂNG ĐẤT TẠI KHU NHÀ Ở XÃ HỘI HƯNG PHÁT

KHOAN CỌC XI MĂNG ĐẤT TẠI KHU NHÀ Ở XÃ HỘI HƯNG PHÁT

KHOAN CỌC XI MĂNG ĐẤT TẠI KHU NHÀ Ở XÃ HỘI HƯNG PHÁT

KHOAN CỌC XI MĂNG ĐẤT TẠI KHU NHÀ Ở XÃ HỘI HƯNG PHÁT

Tên dự án

KHU NHÀ Ở XÃ HỘI HƯNG PHÁT

Địa chỉ

 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư

 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHƯỚC THÀNH

Nhà thầu thi công phần móng

 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NỀN MÓNG PHÚ SỸ

Tiến độ thực hiện

 Đang thực hiện.....

Khối lượng thực hiện

 Công nghệ Cọc Xi Măng Đất  CDM - Nhật Bản - Cọc D400, D800; 

Hình ảnh

thi công tại dự án