Lễ khởi công dự án Trung tâm hội nghị của Tỉnh Bình Định

Lễ khởi công dự án Trung tâm hội nghị của Tỉnh Bình Định

Lễ khởi công dự án Trung tâm hội nghị của Tỉnh Bình Định

Lễ khởi công dự án Trung tâm hội nghị của Tỉnh Bình Định

Tên dự án

TRUNG  TÂM HỘI NGHỊ TỈNH BÌNH ĐỊNH

 Địa chỉ

 Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

 Chủ đầu tư 

BAN QLDA CÁC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM TỈNH BÌNH ĐỊNH

 Nhà thầu thi công

LIÊN DANH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NAM NGÂN VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NỀN MÓNG PHÚ SỸ

Giá trị hợp đồng

 

 Tiến độ thực hiện

 45 ngày , bắt đầu T10/2015

 Khối lượng thực hiện

Thi công khoan hạ cọc bằng phương pháp Sotoborry với khối lượng như sau:

-       Cọc BTLT DƯL D800/560mm Sức chịu tải 350 Tấn, số lượng cọc 115 cọc, L=16m.

-       Cọc BTLT DƯL D600/400mm Sức chịu tải 250 Tấn, số lượng cọc 144 cọc, L=16m.

Một số hình ảnh tại lễ khởi công.