AB Nha Trang

AB Nha Trang

AB Nha Trang

Thi công cọc xi măng đất làm tường vây dự án án AB Nha Trang

Tên dự án

Condotel AB Central Square Nha Trang

 

 Địa chỉ

 số 44 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa

 Chủ đầu tư 

CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A&B DEVERLOPMENT CORP

Đơn vị thi công XMĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NỀN MÓNG PHÚ SỸ

Giá trị hợp đồng

 

 Thời gian thực hiện

  bắt đầu Quý III/2016

 Công việc thực hiện

-       Thi công xây dựng hạng mục tường vây bằng cọc xi măng đất D800

Một số hình ảnh thi công.

 Thi công cùng lúc 3 xe khoan cần đôi

Đào tầng hầm sau khi cọc xi măng đất thi công xong