Thi công cọc XMĐ D800 tại Đường Liên Cảng Cái Mép - Thị Vãi (Gói 8)

Thi công cọc XMĐ D800 tại Đường Liên Cảng Cái Mép - Thị Vãi (Gói 8)

Thi công cọc XMĐ D800 tại Đường Liên Cảng Cái Mép - Thị Vãi (Gói 8)

Thi công cọc XMĐ D800 tại Đường Liên Cảng Cái Mép - Thị Vãi (Gói 8)

Tên dự án

"Thi công xử lí nền bằng trụ đất gia cố xi măng D800, Công trình: Đường Liên cảng Cái Mép - Thị Vải, đoạn 8 (Km17+271,13 ÷ Km18+100,00)”.

 

 Địa chỉ

 Huyện Tân Thành – Bà Rịa – Vũng Tàu

 Chủ đầu tư 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐÔNG NAM

Đơn vị thi công XMĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NỀN MÓNG PHÚ SỸ

Giá trị hợp đồng

 

 Thời gian thực hiện

  200 ngày , bắt đầu T3/2016

 Công việc thực hiện

-    Khoan cọc XMĐ D800 thuộc Đường Liên cảng Cái Mép - Thị Vải, đoạn 8 (Km17+271,13 ÷ Km18+100,00) khối lượng 120.000 md

Một số hình ảnh thi công.