Thi công xử lý nền bằng trụ đất gia cố xi măng sân bay Cát Bi - Hải Phòng

Thi công xử lý nền bằng trụ đất gia cố xi măng sân bay Cát Bi - Hải Phòng

Thi công xử lý nền bằng trụ đất gia cố xi măng sân bay Cát Bi - Hải Phòng

Thi công xử lý nền bằng trụ đất gia cố xi măng sân bay Cát Bi - Hải Phòng

Tên dự án

 ĐẦU TƯ XD MỞ RỘNG KHU BAY – CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ CÁT BI – TP HẢI PHÒNG

 Địa chỉ

 Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, TP-Hải Phòng

 Chủ đầu tư 

 BAN QL CÁC DỰ ÁN CẦU HẢI PHÒNG

 Đơn vị thi công

 TỔNG CÔNG TY XD CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG ACC, CÔNG TY CP ĐT XÂY LẮP DẦU KHÍ IMICO

Đơn vị thầu phụ

 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NỀN MÓNG PHÚ SỸ

Giá trị hợp đồng

 

 Tiến độ thực hiện

 300 ngày , bắt đầu T10/2013

 Khối lượng thực hiện

Khoan cọc xi măng D800 trong đất có bơm vữa xi măng (hàm lượng xi măng 220kg/m3), khối lượng: 100.000 md.chiều dài 6m – 13.5m.

 Hình ảnh thi công tại dự án