Thi công xử lý nền đường hai đầu cầu Ông Buông 1

Thi công xử lý nền đường hai đầu cầu Ông Buông 1

Thi công xử lý nền đường hai đầu cầu Ông Buông 1

Thi công xử lý nền đường hai đầu cầu Ông Buông 1

Tên dự án

 CẦU ÔNG BUÔNG 1

 Địa chỉ

 Đường Hồng Bàng, Quận 6, TPHCM

 Nhà thầu chính 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỨC MY

 Đơn vị thi công

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NỀN MÓNG PHÚ SỸ

Giá trị hợp đồng

 

 Tiến độ thực hiện

 50 ngày , bắt đầu T10/2014

 Khối lượng thực hiện

Khoan cọc XMĐ D600, L=7m, Tổng chiều dài khoan là: 20.000md

 Hình ảnh thi công tại dự án