Trụ sở QLVH các nhà máy Thủy điện trên Sông Bung và Công ty CP Thủy điện A Vương- Genco 2

Trụ sở QLVH các nhà máy Thủy điện trên Sông Bung và Công ty CP Thủy điện A Vương- Genco 2

Trụ sở QLVH các nhà máy Thủy điện trên Sông Bung và Công ty CP Thủy điện A Vương- Genco 2

Trụ sở QLVH các nhà máy Thủy điện trên Sông Bung và Công ty CP Thủy điện A Vương- Genco 2

Tên dự án

Trụ sở QLVH các nhà máy Thủy điện trên Sông Bung và Công ty CP Thủy điện A Vương- Genco 2 Tại TP Đà Nẵng.

 

 Địa chỉ

  TP Đà Nẵng

 Chủ đầu tư 

VINACONEX 25

Đơn vị thi công XMĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NỀN MÓNG PHÚ SỸ

Giá trị hợp đồng

 

 Thời gian thực hiện

  70 ngày , bắt đầu T2/2016

 Công việc thực hiện

-       Cọc BTLT DƯL D800/560mm Sức chịu tải 450 Tấn, số lượng cọc 50 cọc, L=23.5m.

Một số hình ảnh thi công.

 Thi công cùng lúc 3 xe khoan cần đôi